MAP18-1 Life & Mindfulness Advanced Practitioner 2018-1

kvindekiggergennemrude

Mindfulness Advanced Practitioner

Overbygningen, som giver dig en dybere indsigt i mindfulness og dig selv.

Forløbet er en overbygning på Mindfulness Practitioner uddannelsen og tager alle principperne og den erkendte viden et skridt dybere.

Hvor Mindfulness Practitioner uddannelsen handler om at komme til en erkendelse af mindfulness og en implementering af mindfulness i eget liv, vil du på advanced forløbet komme et spadestik dybere.

Forløbet starter således altid med et fire dages retreatophold fra torsdag til søndag, hvor der efter en introduktion er to døgns fuldkommen stilhed.

Med udgangspunkt i Vipassana traditionen i mindfulness, vil vi gå på opdagelse i sindet. Ved at søge indad i stilhed. Først dér, kan vi virkelig høre, hvad vores indre rent faktisk kalder os til at gøre, jvf. Otto Scharmer.

Stilheden vil blive afsluttet med refleksion, hvor vi folder vores indre og ydre oplevelser ud, inspireret af vores egen læremestre Sri Vasudeva og Mooji Shanka.

Ud over stilheden vil der være fællesmeditationer, hvor vi udforsker den ekstra energi, der kan opstå, når en gruppe mediterer sammen på hjertet eller på fred. Således vil du også opleve at blive fyldt op, på samme måde som stilheden kan opleve at klæde dig helt af.

Stilhedsretreatet starter forløbet og derudover er der 4 hele lørdage med undervisning.

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet henvender sig Life & Mindfulness Practitioners, som ønsker at komme endnu dybere ind i mindfulness principperne og hvordan mindfulness kan blive en dyb integreret del af livet - privat såvel som professionelt. Der er en betingelse, at du har gennemført Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen, inden du deltager på Life & Mindfulness Advanced Practitioner forløbet.

Der er maks. 20 pladser på holdet.

Retreatet afholdes på Møn og der overnattes i enkelt indrettede enkeltværelser med bad/toilet på gangen. Øvrige undervisningsdage foregår i Næstved.

Pris

Pris for Mindfulness Advanced Practitioner forløbet er kr. 15.995,- inkl. overnatninger og forplejning på retreatet.

Tilmelding sker ved at sende os en mail på info@mindfulness-akademiet.dk. Skriv dit navn, adresse, telefonnummer og hvilket Mindfulness Practitioner hold, du har deltaget på (eller er tilmeldt).

Derefter fremsender vi en bekræftelse samt faktura på beløbet.

Hvis du betaler beløbet inden 8 dage, kan du fratrække 1.000,- kr og betaler således 14.995,- kr.

Alternativt kan du betale depositum 3.995,- kr. inden 8 dage og resten over 6 gange med 2.000,- kr. pr. mdr. hver den følgende 1. i mdr.

 

Forløbet

Mindfulness Advanced Practioner 2018

Modul 1    -    11. - 14. januar 2018

Vi mødes torsdag kl. 10.00 og starter med introduktion af forløbet og deltagere. Efter frokost er der fællesmeditation og herefter starter stilhedsperioden, som varer frem til lørdag eftermiddag.

I stilheden vil vi søge indad og mærke de processer sindet sætter i gang. At kende sig selv er det absolut vigtigste for at komme dybere ind i mindfulness. Om fredagen vil der være to fælles stillemeditationer á 1 time kl. 10 og kl. 15.

Lørdag fortsætter i stilhed frem til frokost. Efter frokost er der fællesmeditation og om aftenen samtalegruppe, hvor opdagelserne fra stilheden foldes ud.

Søndag starter med fællesmeditation og morgenmad. Herefter samtalegrupper med små opgaver, relateret til mindfulness principperne. Efter frokost samles op i fællesskab på de sidste dages oplevelser.

På disse fire dage, opfordres det til ikke at have mobiltelefon, computer, tablet og heller ikke bøger mv. med.

Modul 2   -   3. februar 2018  kl. 10-16

På denne dag vil vi gå dybere ind i det at arbejde med Teori U og deltagerne vil blive udfordret på deres egen indre angst, kritiker og kyniker m.m. Vi vil folde teorien endnu mere ud og vi vil relatere dette til vores egne indre værdier. Dagen vil slutte af med, at hver enkelt har fået sine egne  prototyper at sætte i værk i sit eget liv, når man kommer hjem. Meditation vil også være en væsentlig del af dagen.

Modul 3   -   24. februar 2018   kl. 10-16

En hel dag med yoga, hvor vi fordyber os i yogaens historie, grundprincipper, åndedræt og kropslige øvelser. Vi arbejder med yogaen som filosofi - altså helheden, hvor bevægelserne er en del, men ikke det hele.

Modul 4   -   17. marts 2018   kl. 10-16

Mindfulness handler om at komme til stede under vores fødder, men det handler om mere end det. Mindfulness handler også om vores plads i verden og det, vi bidrager med. Det handler om medfølelse - ikke som empati - men som kærlig medfølelse fra hjertet. Her, hvor der ikke "tages fra os", men hvor vi bidrager fra en uudtømmelig kilde. Når vi tilkobler os til denne indre kilde, opdager vi, at hver gang, vi giver, så modtager vi. Hjertets kraft. Heartfulness. Det går vi på indre opdagelse i.

Modul 5   -  7. april 2018    kl. 10-16

Her arbejder vi med det meditative, prøver at udforske meditationen og gå dybere ind i hvad meditation kan og hvordan vi kan bruge meditationen, samt hvordan vi kan udvikle vores egne praksis, samt lære det fra os. Og vi slutter af med også at samle op på de forudgående moduler. Evaluering og afsluttende bevis.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende os en mail på info@mindfulness-akademiet.dk. Skriv dit navn, adresse, telefonnummer og hvilket Mindfulness Practitioner hold, du har deltaget på (eller er tilmeldt).

Derefter fremsender vi en bekræftelse samt faktura på beløbet.

Kursus info
  • IDMAP18-1
  • ForkundskaberPractitioner
  • ByMøn + Næstved
  • DageLørdage
  • Tid10-16

Relaterede uddannelser