Code of Conduct

Giving-love-000051105952_Large

Code of conduct

Når du har adgang til et lukket forum her på siden, har du bl.a. også adgang til fortrolige materialer, som du har fået adgang til via din uddannelse som Mindfulness Practitioner.

Og ligesom du på hele uddannelsen har tavshedspligt bl.a. i forhold til delinger fra dine medstuderende, har du med adgang til de lukkede områder også nogle hensyn, som du bedes håndhæve.

Du skal naturligvis optræde loyalt, ordentligt og etisk i forhold til Mindfulness Akademiet som virksomhed og Mindfulness Akademiets ledere og medarbejdere såvel som til dine med-Mindfulness Practitioners.

Du må gerne bruge materialerne, som du finder her på siderne. Også i dit eget professionelle virke. Du skal dog altid huske at angive din kilde. Altså skrive, at materialet er fra Mindfulness Akademiet®. I den forbindelse bedes du også angive, at materialet ikke må yderligere gengives uden skriftlig tilladelse fra Mindfulness Akademiet.

Du må ikke kopiere hele eller dele af materialet, billeder, modeller eller ordlyd og gengive det eller dem som dit eget.

Du må ikke anvende materialerne helt eller delvist til brug i konkurrerende virksomhed - hverken din egen eller tredjemands.

Adgangen til de lukkede områder er din og din personligt. Du må naturligvis ikke videregive din adgangskode til andre eller lade andre tilgå det lukkede område via din adgangskode.

Vi har fuld tillid til, at du godt selv kan varetage en “code of conduct” - hvis du er i tvivl om noget, så spørg os endelig.

Vi forbeholder os naturligvis retten til uden varsel at lukke for din adgang til områderne, hvis du overtræder disse helt almindelige hensyn. Og vi forbeholder os også retten til at søge erstatning, hvis du misbruger dele eller hele af de oplysninger eller materialer, som du har adgang til her.

Ved din brug og tilslutning til det lukkede område anerkender du disse ord og indholdet af dem og forstår dit ansvar og dine forpligtelser.
Mindfulness Akademiet®
Næstved, 2016