Meditation

Hvad er meditation egentlig?

Iflg. Wikipedia, kommer ordet meditation fra den indoeuropæiske rod medtech, hvilket betyder "at måle." Det er så kommet til det danske sprog via det latinske meditatio, der oprindeligt betød enhver form for fysisk eller intellektuel øvelse. Det har senere udviklet sig til betydningen  “kontemplation" som i første omgang er brugt i den kristne tradition.

I dag er der to vidt forskellige former for mental aktivitet knyttet til ordet meditation.

Den traditionelle, i europæisk sammenhæng, er at tænke eller gruble over et eller andet emne.

Den anden, som er den mest almindelige måde at forstå ordet på i dag, er den systematiske udøvelse af en mental teknik, der har til formål at nå ind til stilheden bag tankerne og ind i en dybere tilstand af ro eller udvidet bevidsthed.

Så man kan med andre ord sige, at det vi gør, når vi mediterer, er at opnå en tilstand, hvor vi ikke vil noget og ikke skal noget. Vi er simpelthen blot tilstede. Paradokset i det, er at vi med meditationen arbejder bevidst på at opnå ikke at opnå noget.

Det gør det naturligvis svært at beskrive og forstå, men det betyder også, at der i bund og grund ikke er noget forkert måde at meditere på, sålænge vi er bevidste om, hvad vi gør. Og på den måde findes der derfor også mange forskellige former for meditation.

I mindfulness meditationen arbejder vi med opmærksomhed på det, der er. Det kan f.eks. være åndedrættet eller kroppen. Vi kan således meditere alene med fokus på vores åndedræt. Det lyder forholdsvist banalt, men viser sig faktisk at have endog meget stor effekt. Blot 12 minutters daglig meditation med fokus på åndedrættet har vist sig at have meget stor og målbar effekt på mennesker med stresssymptomer. Meditation med fokus på kroppen - også kaldet en kropsscanning - er en anden god meditation, hvor man - ofte med guiding - lader sin opmærksomhed føre stille og roligt gennem kroppens dele, f.eks. fra fødderne og op ad benene og videre. Det er en god og forholdsvis enkel meditation at praktisere og også den har målbar effekt på sindet og hjernens centre for stress.

I store træk har de forskellige meditationsformer allesammen samme effekt på sindet og hjernen.

Vi har fundet nogle forskellige udsagn, der - selv om deres oprindelse kommer fra et forskelligt filosofisk standpunkt - alligevel alle beskriver det samme om effekten og resultaterne af meditation. De giver et smukt og beskrivende billede af meditationen, synes vi:

"På et tidspunkt forsvinder bevidstheden ... Denne proces fører til dybere og dybere ro og klarhed ... Så oplever man en livskraft hinsides tanker og begreber – menneskehedens fælles liv."

"Kun ens bevidsthed bliver tilbage, ren bevidsthed, der hviler i sig selv, udenfor alle aktiviteter og objekter ... Ubegrænset uendelighed, lyksalighed, stilhed."

"Alle tanker forsvinder. Intet bliver tilbage. Sindet er tomt. Så kærlighed ... hinsides sindet ... berusende."

"Når man når til kernen, så er der kun kerne. I den kerne er vi alle ét."

"Et sind der ikke påvirkes af ydre omstændigheder og samtidig ... fri til at vælge hvilken som helst retning."

"En ligevægt, der er så dyb og stabil at den opretholdes selv i stor aktivitet. Selv når man står overfor store vanskeligheder, fortsætter denne lyksalige tilstand af ligevægt i sind og krop."

"I stand til at leve ud fra ens egen kerne, og at realisere ens potentiale som menneske."

"Man opdager at vi dvæler i en dyb glæder, at vi elsker andre, at vrede er forsvundet fra vores liv, at vi er blevet venlige mennesker."

På uddannelsen til Mindfulness Practitioner undervises der i forskellige meditationsteknikker, meditationens påvirkning på krop og sind samt i, hvordan man guider en meditation.

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du er ved at skrive en kommentar – ønsker du at tilmelde dig eller har du spørgsmål så kontakt os venligst.